Pagina URL: http://www.cepa.be/havenarbeiders/faq/wat-als-je-een-ongeval-hebt-op-weg-naar-of-van-het-kot

Pagina afdrukken

Wat als je een ongeval hebt op weg naar of van het kot?

Ongevallen tijdens verplaatsingen tussen het aanwervingslokaal en huis en ongevallen in het aanwervingslokaal zijn geen arbeidsongevallen, wel privé-ongevallen. Desondanks heeft Cepa bij Allianz een verzekering afgesloten die dergelijke ongevallen dekt.

Indien je hiervan denkt het slachtoffer te zijn, gelieve dan volgende partijen te verwittigen.

Cepa: Je moet Cepa onmiddellijk telefonisch verwittigen op het telefoonnummer 03/221 97 77. Je moet ook een doktersattest binnen de 2 werkdagen vanaf de aanvang van werkonbekwaamheid aan Cepa bezorgen.

Ziekenfonds: Je moet het vertrouwelijk document ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ van je ziekenfonds (ingevuld door uw geneesheer) binnen 2 kalenderdagen via de post bezorgen aan je ziekenfonds.

Allianz: Je moet Allianz onmiddellijk telefonisch verwittigen op het telefoonnummer 03/220 06 20.