Pagina URL: http://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/vakantiegeld-en-kinderbijslag/berekening-vakantiegeld-2018/

Pagina afdrukken

Berekening vakantiegeld 2018

Berekeningsbasis

Uw vakantiegeld wordt berekend op basis van de elektronische gegevens die ons vakantiefonds ontvangt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Ons vakantiefonds ontvangt naast uw lonen/prestaties die door de werkgever werden aangegeven, ook de vereiste attesten van de verzekeringsinstellingen binnen de sociale zekerheid om uw inactiviteitsdagen (zoals bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeval) te kunnen gelijkstellen.

Berekeningswijze

Uw brutovakantiegeld 2018 wordt samengesteld uit:

  • 15,38% van uw brutobezoldiging (aan 108%) van 2017;
  • 15,38% van uw fictief loon voor uw gelijkgestelde inactiviteitsdagen van 2017.

Uw brutobezoldiging is het totaal van de lonen van 2017 die onderworpen werden aan RSZ-bijdragen. U kunt deze lonen terugvinden op:

  • uw maandelijkse loonafrekeningen 2017 (onder de rubriek ‘BASIS RSZ’ , bedrag dient wel verminderd te worden met de niet-recurrente premie);
  • of uw individuele rekening 2017 (onder de rubriek ‘Jaartotaal – Loon RSZ’) die u in maart of april 2018 zal ontvangen.

De berekening van uw vakantiegeld voor uw inactiviteitsdagen is door de complexe regelgeving onmogelijk te simuleren.

U kunt echter zelf met onderstaande module reeds uw vakantiegeld 2018 berekenen op basis van uw brutobezoldiging.

Vul in de eerste tabel het totaalbedrag van uw brutobezoldiging 2017 in en druk vervolgens op de knop “Bereken” om de uitkomst te bekomen.

Bezoldiging dienstjaar 2017
(in EUR)
Brutobezoldiging (aan 100%) (A)

 

 

Vakantiegeld 2018
(in EUR)
Brutovakantiegeld (B)
= (A x 108%) x 15,38%
– RSZ-inhouding op dubbel vakantiegeld (C)
= B x 5,7787%
– Solidariteitsbijdrage (D)
= B x 1%
= Belastbaar vakantiegeld (E)
= B – C – D
– Bedrijfsvoorheffing (F)
= (E x 17,16%) of (E x 23,22%) *
= Nettovakantiegeld (G)
= E – F

 

* Het percentage aan bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van de grootte van het belastbaar vakantiegeld:

a) 17,16 % voor belastbare vakantiegelden tot € 1.350
b) 23,22 % voor belastbare vakantiegelden boven € 1.350

Het bijkomende vakantiegeld voor uw eventuele gelijkgestelde inactiviteitsdagen resulteert in een hoger belastbaar vakantiegeld, en mogelijk in een hoger percentage aan bedrijfsvoorheffing.

Deze berekening is louter informatief en verbindt op geen enkele wijze ons vakantiefonds.