Pagina URL: http://www.cepa.be/werkgevers/faq/wat-als-een-werknemer-een-ongeval-heeft-op-weg-naar-of-van-het-kot

Pagina afdrukken

Wat als een werknemer een ongeval heeft op weg naar of van het kot?

Ongevallen tijdens verplaatsingen tussen het aanwervingslokaal en huis en ongevallen in het aanwervingslokaal zijn geen arbeidsongevallen, wel privé-ongevallen. Desondanks heeft Cepa bij Allianz een verzekering afgesloten die dergelijke ongevallen dekt.

Indien een werknemer hiervan denkt het slachtoffer te zijn, moet men volgende partijen verwittigen.

Cepa: Men moet Cepa onmiddellijk telefonisch verwittigen op het telefoonnummer 03/221 97 77. Men moet ook een doktersattest binnen de 2 werkdagen vanaf de aanvang van werkonbekwaamheid aan Cepa te bezorgen.

Ziekenfonds: Men moet het vertrouwelijk document ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ van het ziekenfonds (ingevuld door uw geneesheer) binnen 2 kalenderdagen via de post bezorgen aan het ziekenfonds.

Allianz: Men moet Allianz onmiddellijk telefonisch verwittigen op het telefoonnummer 03/220 06 20.