Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/over-cepa/organisatie/

Pagina afdrukken

Organisatie

Cepa neemt het sociale beleid voor haar rekening van de goederenbehandelaars in de haven van Antwerpen en is hiervoor actief op drie terreinen:

 • het personeelsbeheer van havenarbeiders en een reeks ondersteunende diensten
 • het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden in twee paritaire comités (PC 301 en PC 226)
 • de belangenvertegenwoordiging op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Interne organisatie binnen Cepa

Hiertoe is Cepa intern georganiseerd in vijf havengebonden operationele afdelingen, die de kerndiensten van Cepa leveren (personeelsbeheer, uitrusting, opleiding, veiligheid en hulpverlening). Deze afdelingen zijn:

 • de afdeling Haven
 • Siwha
 • Ocha
 • Preventie & Bescherming
 • Indago.

Daarnaast zijn er  zes ondersteunende operationele afdelingen, welke niet enkel diensten aan de interne afdelingen maar ook zelf diensten leveren aan externe haven- en niet-havengebonden organisaties. Deze afdelingen zijn

 • HR
 • Boekhouding & Financiën
 • Aankoop, logistiek & facilities
 • ICT
 • Marketing & Communicatie
 • Algemeen Secretariaat.

Externe organisatie

Naast de interne organisatie maakt Cepa haar missie waar via paritair overleg en belangenvertegenwoordiging.

Paritair overleg gebeurt door vertegenwoordiging van Cepa in  het Werkgeversverbond en de Werkgeversfederatie, die beide erkend zijn als enige representatieve werkgeversorganisatie. Hierdoor is Cepa vertegenwoordigd in:

 • PC 301 – Paritair comité voor het havenbedrijf
 • PC 301.01 – Nationaal paritair comité der haven van Antwerpen (Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen)
 • PC 226 – Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Belangenvertegenwoordiging door Cepa gebeurt zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau via vertegenwoordiging in:

 • VOKA – Vlaams netwerk van ondernemingen (regionaal)
 • VBO – Verbond van Belgische Ondernemingen (nationaal)
 • FEPORT – Federation of European Private Port Operators (internationaal)