Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/strategisch-veiligheidsplan-2025/

Pagina afdrukken

Strategisch veiligheidsplan 2025

Voor Cepa en de Antwerpse havenbedrijven is de veiligheid en gezondheid van alle Antwerpse havenarbeiders een topprioriteit. Daarom zetten we onze inspanningen voor veiligheid onverminderd verder met een tweede strategisch meerjarenplan 2021-2025. In het kader van dat ambitieus veiligheidsplan ondertekenden de Antwerpse havenbedrijven, de sociale partners en Cepa het Veiligheids- en gezondheidscharter 2025, waarmee zij hun actieve rol en inzet aan het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid bekrachtigen.

Op naar 2025: 1 ploeg 1 plan
De havengemeenschap zet opnieuw een zeer concreet doel voorop: tegen 2025 streven we naar 0 dodelijke arbeidsongevallen en een verbetering van minstens 25% van de veiligheidsperformance bij elk van haar leden. Deze ambitie resulteert tegen 2025 in een frequentiegraad van hoogstens 30 en een ernstgraad van 1,25 voor de hele havengemeenschap.

Doel voor 2021
Reeds in het eerste jaar van het beleidsplan streven Cepa en de Antwerpse havenbedrijven naar een verbetering van 10% van de veiligheidsperformance bij elk bedrijf. Dat doet de havengemeenschap onder meer door:

  • Risico’s gericht aan te pakken door een combinatie van analyse, cultuur en techniek. Daarbij neemt de hele operationele ketting haar verantwoordelijkheid op voor veiligheid en speelt ze een actieve rol bij het identificeren van risico’s en verbetertrajecten.
  • Op basis van de hoofdrisico’s de gezamenlijke veiligheidsprioriteiten jaarlijks vast te leggen in een Gemeenschappelijk Jaaractieplan (GJAP), waar bedrijven ook hun eigen jaaractieplannen aan verbinden.
  • Zich samen te engageren voor de doelstelling 2025 en systematisch bijsturingen en verbeteringen door te voeren.

Meer informatie over het Gemeenschappelijk Globaal Preventieplan 2025 en het Gemeenschappelijk Jaaractieplan 2021 vindt u hier:

Veiligheids- en gezondheidscharter 2025

Klik hier voor het Veiligheids- en gezondheidscharter 2025.

Het charter 2025 werd ondertekend door: