Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veilig-transporteren-met-indago/

Pagina afdrukken

Veilig transporteren met INDAGO

Ondernemingen die enkel als verzenders aan het vervoer van gevaarlijke goederen deelnemen en die geen verplichting hadden om een veiligheidsadviseur aan te wijzen op basis van de tot 31 december 2018 van kracht zijnde bepalingen, moeten ten laatste op 31 december 2022 een veiligheidsadviseur aanduiden

De transportsector is belangrijk voor onze economie in het algemeen en voor de Belgische havens in het bijzonder. Tegelijk is het ook een risicovolle sector die belastend kan zijn voor mens en milieu. Het organiseren van een veilig transport vergt dan ook gespecialiseerde kennis van complexe wetten en voorschriften. Cepa volgt de regelgeving al jaren op de voet en heeft die kennis in huis.

Om deze kennis te delen en breed aan te bieden, heeft Cepa met INDAGO een aparte organisatie opgericht. Hieronder verneem je meer over INDAGO en over wat deze organisatie voor u kan betekenen.