Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veilig-transporteren-met-indago/schriftelijke-richtlijnen-adr/

Pagina afdrukken

Schriftelijke richtlijnen ADR

De schriftelijke richtlijnen moeten door de vervoerder voor het vertrek aan de bemanning van het voertuig overhandigd worden in een taal of in talen die elk lid kan lezen en begrijpen.

De vervoerder moet er zich van vergewissen dat elk bemanningslid van het betrokken voertuig deze richtlijnen begrijpt en in staat is om ze correct toe te passen.

De actuele versie van de schriftelijke richtlijnen vind je terug op de volgende website:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html