Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veilig-transporteren-met-indago/informatie-over-veilig-transporteren/

Pagina afdrukken

Informatie over veilig transporteren

Gaandeweg raakte de transportsector strikter gereglementeerd. Naast het verkeersreglement gelden tal van regionale, nationale en internationale bepalingen. Die gaan vaak een stap verder en focussen bijvoorbeeld ook op het inperken van de milieu-impact van transport. Meer informatie hierover vind je bij INDAGO.

Welke informatie over veilig transporteren is belangrijk?

Het ADR-verdrag regelt zowel nationaal als internationaal wegtransport van gevaarlijke goederen. Voor multimodaal transport, vooral in havens en aan de binnenwateren, is een goede kennis en correcte toepassing van andere regelgevingen noodzakelijk. Het gaat meer bepaald om RID (spoorvervoer), ADN (vervoer via de binnenwateren) en IMDG (zeevervoer).

In grote lijnen legt deze wetgeving uit welke voorschriften de personen die bij het transport betrokken zijn, moeten naleven op vlak van opleiding, uitrusting aan boord, toegelaten transportdocumenten, enzovoort.

Niet enkel de transporteur, maar ook zijn opdrachtgever, de expediteur, de belader, de verpakker, enz. moeten op de hoogte zijn van de regelgeving. Het volstaat niet dat enkele personen van het management de regels kennen. De informatie moet op een begrijpelijke manier doorstromen naar de werkvloer. De meest relevante en accurate informatie over ADR-, RID-, ADN- en IMDG-voorschriften en over de reglementering van de Havenkapiteinsdienst kan u online terugvinden. Alle wetgeving kan u ook in de tabel hieronder raadplegen.

WETGEVING Wetgeving tabel BIJKOMENDE INFO / CONTACT BEVOEGDE OVERHEID
K.B. van 5 juli 2006 DOC KB 060705 veiligheidsadviseur Beroepsbekwaamheid v/d veiligheidsadviseur
K.B. van 19 juli 2013 DOC KB 130719 boetecatalogus Boetecatalogus België versie 2013
ADR 2017 ADR 2017 - Inhoudstafel
ADR 2017 bijlage A-deel1
ADR 2017 bijlage A-deel2
ADR 2017 bijlage A-deel3
ADR 2017 bijlage A-deel3 - TABEL A
ADR 2017 bijlage A-deel3 - TABEL A Excel formaat
ADR 2017 bijlage A-deel3 - TABEL B
ADR 2017 bijlage A-deel4
ADR 2017 bijlage A-deel5
ADR 2017 bijlage A-deel6
ADR 2017 bijlage A-deel7
ADR 2017 bijlage B-deel8
ADR 2017 bijlage B-deel9
ADR 2017 viertalige stoffenlijst
Multimodale vragen :

E-mail : info.adr@mobilit.fgov.be
Website : http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/gevaarlijke_goederen/
Adres :
FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Multimodaliteit
Gevaarlijke Goederen
Tel: 02 277 39 04 - 05 en 02 277 36 11

Alle andere vragen voor het Vlaams Gewest:

Website : www.mobielvlaanderen.be/contactpunt

Adres (voor uw aangetekende zendingen)

Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 2
Graaf de Ferraris-gebouw
B-1000 BRUSSEL

Wegcontroles in het kader van ADR:
E-mail : planning.coordinatie@mow.vlaanderen.be
Adres:
Agentschap Wegen en Verkeer
Planning en Coördinatie
Koning Albert II-Laan 20 bus 4
B-1000 BRUSSEL

Waals gewest:

E-mail: adr.adn@spw.wallonie.be
Tel : 081 33 66 60
Fax : 081 33 65 44
Website : http://environnement.wallonie.be/ADR-ADN/

Adres:

SPW Wallonie
DRIGM – ADR/ADN
15 Avenue Prince de Liège
B-5100 Namur

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

E-mail : brusselmobiliteit@gob.irisnet.be
Tel : 0800 94 001
Website : www.brusselmobiliteit.irisnet.be

Adres:

Brussel Mobiliteit
CCN
Vooruitgangstraat 80
B-1030 BRUSSEL
ADR 2019 ADR 2019 - Inhoudstafel
ADR 2019 bijlage A-deel1
ADR 2019 bijlage A-deel2
ADR 2019 bijlage A-deel3
ADR 2019 bijlage A-deel3 - TABEL A
ADR 2019 bijlage A-deel3 - TABEL A Excel formaat
ADR 2019 bijlage A-deel3 - TABEL B
ADR 2019 bijlage A-deel3_1
ADR 2019 bijlage A-deel3_2
ADR 2019 bijlage A-deel3_3
ADR 2019 bijlage A-deel4
ADR 2019 bijlage A-deel5
ADR 2019 bijlage A-deel6
ADR 2019 bijlage A-deel7
ADR 2019 bijlage B-deel8
ADR 2019 bijlage B-deel9
ADN ADN 2017 FOD Mobiliteit en Vervoer – Dienst Veiligheid van Gevaarlijke Goederen en Beveiliging - Henk Croo - E: henk.croo@mobilit.fgov.be
T: 03/ 229 00 43 - F: 03/ 229.00.31
RID 2017 RID 2017-deel1
RID 2017-deel2
RID 2017-deel3
RID 2017-deel3 - TABEL A
RID 2017-deel3 - TABEL B
RID 2017-deel4
RID 2017-deel5
RID 2017-deel6
RID 2017-deel7
FOD Mobiliteit en Vervoer – Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen - Caroline Bailleux
E: caroline.bailleux@mobilit.fgov.be - T: 02/ 277 39 16
F: 02/ 277 40 55
RID 2019 RID 2019-inleiding
RID 2019-deel1
RID 2019-deel2
RID 2019-deel3
RID 2019-deel3 - TABEL A
RID 2019-deel3 - TABEL B
RID 2019-deel4
RID 2019-deel5
RID 2019-deel6
RID 2019-deel7
RID 2019-niet officieel deel
IMDG-code IMDG amdt 38_16 (english version)
IMDG code amdt 39_18 (Duitse versie)
FOD Mobiliteit en Vervoer
E: hazmat.mar@mobilit.fgov.be
ICAO-TI Website ICAO FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-generaal Luchtvaart
T: 02/ 277 43 11 - F: 02/ 277 42 59
IATA-DGR Website IATA FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-generaal Luchtvaart
T: 02/ 277 43 11 - F: 02/ 277 42 59
Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport DOC cargo-securing_guidelines feds 2010 European Commission DG Mobility and Transport - Rue J.-A. Demot, 24-28 B - 1040 Brussels

Ontdek hier ook de gevarenkaarten en tunnelbeperkingscodes gebaseerd op de ADR-wetgeving.

Hoe kunnen bedrijven deze informatie in de praktijk omzetten?

Veel wetgeving is complex geschreven en dus niet altijd voor iedereen toegankelijk. Daarom biedt INDAGO in de eerste plaats meer bruikbare online informatie aan over de behandeling en het transport van gevaarlijke producten. Dit gebeurt via de zelf ontwikkelde KNAP tool (KNAP staat voor Kaartensysteem voor Noodzakelijke en Aangepaste Productinformatie).

Daarnaast gaan we voluit voor de persoonlijke, meer op maat gemaakte aanpak via onze helpdesk. Als u hierop intekent, krijgt u ook viermaal per jaar een nieuwsbrief (de INDAGO mail), die u op de hoogte brengt van de belangrijkste trends en weetjes over veilig transporteren. Klik hier om een voorbeeld van de INDAGO mail te raadplegen.