Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veilig-transporteren-met-indago/veiligheidsadviseur/

Pagina afdrukken

Veiligheidsadviseur

Waarom zijn audits en advies over veilig transporteren belangrijk?

Het Koninklijk Besluit van 5 juli 2006 geeft aan dat elk bedrijf dat betrokken is bij transport van gevaarlijke goederen (transporteur, lader/losser, verpakker,…) zich in de complexe juridische materie moet laten bijstaan door een veiligheidsadviseur (klik hier voor het KB).

De inbreng van deze specialist is vereist in bedrijven…

 • die gevaarlijke goederen over de weg, het spoor of over de binnenwateren vervoeren.
 • die verpakkingen en/of tanks vullen.
 • die laad- en loswerkzaamheden verrichten die met dit vervoer samenhangen.
 • die overslag doen van gevaarlijke goederen van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze en vice-versa.

Maar de wet voorziet ook in enkele vrijstellingen in verband met vervoer van beperkte hoeveelheden, binnenlandse transporten en de lossing op eindbestemming. Wil u weten of uw bedrijf vrijgesteld is? Ontdek het hier.

Waarom INDAGO?

INDAGO beschikt over twee ervaren veiligheidsadviseurs, die beschikken over de vereiste scholingscertificaten (verkregen na het volgen van gepaste opleidingen in daarvoor erkende instellingen en door met succes een examen af te leggen over de betreffende transportmodi). Onze veiligheidsadviseurs hebben een uitgebreide expertise opgebouwd en blijven op de hoogte via bedrijfsbezoeken (audits) en contacten met de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Zij vervullen alle wettelijk verplichte taken, waaronder:

 • informatie en/of opleiding verstrekken over nieuwe of veranderende wetgeving.
 • audits van verpakkingen, merking en etikettering, documenten, transportmaterieel,…
 • schriftelijk advies en opmaak van procedures.
 • rapportage rond lekkages, calamiteiten.
 • opmaak van een jaarrapport.
 • informeren over toegelaten asbelastingen op Europese wegen.
 • adviseren over veilig laden en lossen.
 • input geven over deskundig stuwen en zekeren van lading.
 • de werknemers motiveren en informeren door middel van opleidingen op maat (bij voorkeur in-house) en tools zoals geplastificeerde kaartjes.

Maar onze veiligheidsadviseurs gaan verder dan wat de wet voorschrijft en zorgen er mee voor dat activiteiten zoals het transport en het laden en lossen van gevaarlijke goederen onder optimale omstandigheden plaatsvinden. Voor een gedetailleerd overzicht van alle taken van de veiligheidsadviseur, klik hier.

Hoe pakt INDAGO het aan?

Een veiligheidsadviseur voert eerst een audit van een geïnteresseerd bedrijf uit. Zo kan men een goed beeld vormen van de te leveren prestaties. Hierbij houdt men rekening met een aantal parameters:

 • vervoerswijze(n)
 • colli en/of bulktransport
 • aantal en type transporteenheden.
 • nationaal en/of internationaal transport.
 • vervoer van specifieke gevaarlijke goederen zoals ontplofbare en/of radioactieve stoffen.

Op basis van deze audit maakt de veiligheidsadviseur van INDAGO een vrijblijvende offerte op. Een uiteindelijke samenwerking leggen we vast in een persoonlijk contract voor de huur van diensten, ondertekend door de veiligheidsadviseur die bij u de audit heeft gedaan. Hij verbindt er zich persoonlijk toe om schriftelijk advies te leveren over alle mogelijke transportvoorschriften.