Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veilig-transporteren-met-indago/knap-online/

Pagina afdrukken

KNAP ONLINE

KNAP ONLINE is een exclusieve online tool die INDAGO heeft ontwikkeld voor alle bedrijven die actief zijn in de transportsector. Deze tool geeft op een snelle en duidelijke manier relevante informatie over alle producten die gevaarlijk zijn voor het transport over de weg of over zee.

Ga naar de KNAP online tool.

De gegevens in KNAP ONLINE zijn altijd gebaseerd op de meest recente IMDG-voorschriften, de huidige ADR-reglementering en de Codex voor Gevaarlijke Goederen van de Havenkapiteinsdienst (de zogenaamde HKD-codes).

Doordat de tool opgesplitst is in een gedeelte voor het wegtransport en een gedeelte voor het zeetransport, kan u per product steeds de meest specifieke informatie terugvinden. Via het UN-nummer van het product kan u de officiële productnaam opzoeken, net als de vereiste gevaarsetikettering, de verpakkingsgroep, de geldende vrijstellingen, de HKD-code, de scheidingsvoorschriften, enz. Ook krijgt u informatie over de te gebruiken persoonlijke beschermingsuitrusting, inspectie-preventie, maatregelen bij een incident en EHBO.

U wil concrete voorbeelden? Ontdek ze hier…

Druk op ‘Ga verder’ indien u gebruik wil maken van KNAP ONLINE en vul na aanvaarding van de algemene voorwaarden, uw gegevens in het formulier in.

Ga verder

  • De prijs van het jaarabonnement bedraagt 201,70 € exclusief BTW voor 1 gebruiker.
    De prijs voor 1 extra gebruiker, dat voor een reeds geregistreerd bedrijf wordt aangevraagd, bedraagt 10,13 € exclusief BTW per extra gebruiker.
  • Een voorbeeld
    Indien u 5 gebruikers nodig heeft betaalt u 242,22 € exclusief BTW.
1ste gebruiker 201,70
4 extra gebruikers 40,52 (4 x 10,13/extra gebruiker)
Totaal 242,22

 

Alle tarieven zijn jaarlijks indexeerbaar aan de index der consumptieprijzen.
Bedrijven waarvoor INDAGO vzw optreedt als externe veiligheidsadviseur kunnen gratis gebruik maken van KNAP ONLINE.