Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/opleiding/opleiding-psychosociale-bedrijfsopvang/

Pagina afdrukken

Opleiding psychosociale bedrijfsopvang

Waarom doen?

De opleiding psychosociale bedrijfsopvang richt zich op het leren verlenen van de eerste psychosociale hulp, crisisopvang, na een zeer ernstig ongeval. De psychosociale hulp die men biedt tijdens de eerste momenten na een zeer ernstig ongeval is immers zeer belangrijk voor het herstel van getroffen havenarbeiders.

Voor wie?

Op zich is deze opleiding waardevol voor alle leden van de havengemeenschap. Hiervoor zijn dan ook vrije inschrijvingen mogelijk.

Cepa vraagt echter aan de deelnemers om eens na te denken of ze aan volgende voorwaarden (kunnen) voldoen:

  • ze voelen zich aangesproken tot de psychosociale hulpverlening.
  • ze beschikken over voldoende inlevingsvermogen, emotionele intelligentie en empathische vaardigheden.
  • ze hebben een emotionele stabiele persoonlijkheid.
  • ze mogen geen persoonlijke onvolledig doorgewerkte psychotrauma’s hebben.
  • ze moeten de deontologische code respecteren: vertrouwelijkheid, sereniteit en onpartijdigheid.
  • ze volgen minimaal één jaarlijkse bijscholing.

Let wel: de voertaal van de opleiding is het Nederlands. U moet het Nederlands dus beheersen om de lessen te kunnen volgen en het examen te kunnen afleggen.