Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/berichten/oog-voor-talent-selectie-en-ontwikkeling-van-havenkader

Pagina afdrukken

Oog voor talent: selectie en ontwikkeling van havenkader

Cepa werkt aan verschillende initiatieven waarmee het de kwaliteit van havenkader wil verhogen, enerzijds door bedrijven te ondersteunen bij hun zoektocht naar talentvolle foremannen en anderzijds door een versterkt opleidingsaanbod.

Talent opsporen

Medewerkers ontwikkelen zich optimaal als ze kunnen voortbouwen op hun kwaliteiten. Daarom willen we met een doordachte selectie peilen naar de talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van kandidaat-foremannen. In samenwerking met Acerta, werkgevers en enkele ‘witte raven’ – foremannen die goed presteren op veiligheid en productiviteit – werden de competenties bepaald die nodig zijn om de functie van foreman optimaal uit te oefenen, met name:

 • Leidinggeven
 • Samenwerken
 • Discipline
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Besluitvaardigheid
 • Plannen & organiseren

Deze competenties werden vertaald naar twee tools, namelijk een mini-selectietest en een uitgebreid assessment. Die moeten ertoe bijdragen dat de juiste man/vrouw op de juiste plaats terecht komt.

Mini-selectietest

Deze handige en laagdrempelige checklist geeft een aantal zeer concrete stellingen die peilen naar de noodzakelijke competenties van een foreman. De kandidaat wordt beoordeeld op elk van deze stellingen met een score van 1 tot 4. Deze beoordeling gebeurt door iemand die weet hoe de kandidaat functioneert, zoals collega-havenarbeiders, de foreman, ceelbaas, maar ook het operationeel management of HR. Zo kan u snel inschatten of iemand potentieel heeft om door te groeien tot foreman.

De mini-selectietest is gratis beschikbaar op www.cepa.be/werkgevers/document.

Assessment

De mini-selectietest geeft een eerste indicatie van de kwaliteiten van de kandidaat-foreman. Een volledig beeld krijgt u door een professioneel assessment. Ervaren consultants van Acerta beoordelen daarbij de kandidaat aan de hand van een interview, leidinggevend rollenspel, persoonlijkheidsvragenlijst, planningsoefening en intelligentieoefening.

Na afloop ontvangt u een helder rapport met de score op elke competentie én het ontwikkelingspotentieel van de kandidaat. Tevens wordt een uitgesproken advies aan het rapport gekoppeld. Dit advies is niet bindend. Het bedrijf beslist steeds zelf over de geschiktheid van de kandidaat. U en/of de kandidaat kan achteraf steeds contact opnemen met Acerta voor meer informatie.

Het assessment neemt een halve dag in beslag en vindt plaats in de kantoren van Acerta te Wilrijk. U betaalt hiervoor 650 euro (excl. BTW).

Talent ontwikkelen

Om het aanwezige talent optimaal te laten renderen is het van belang te investeren in de ontwikkeling ervan. Vorig jaar werd reeds gestart met de verplichte opleiding voor nieuwe foremannen die vooral gericht is op het aanleren van soft skills zoals leiderschap, communicatie, het geven van feedback, motiveren, enz.

Daarnaast willen we ook het ervaren havenkader de kans geven om hun soft skills verder te ontwikkelen. Daarom werd een opleidingsaanbod op maat uitgewerkt:

 1. Opleiding ‘leidinggeven voor nieuwe ceelbazen’: 3 dagen gespreid over 6 maanden
  Deze interactieve training over communicatie, leidinggeven en samenwerken wil nieuwe ceelbazen praktisch ondersteunen in hun leidinggevende rol.
 2. Opleiding ‘leidinggeven voor ervaren havenkader’: 1 dag
  Deze interactieve training wil bestaande foremannen, foreman-kuipers en ceelbazen laten proeven van de opleiding die de nieuwe foremannen en ceelbazen krijgen. Daarnaast wordt gepeild naar de motivatie en nood bij het betrokken kaderlid om één van de modules op maat te volgen:

  • Module 1: veiligheid in leidinggeven: 1 dag
   Havenkader bewust maken dat ze vanuit hun rol impact hebben op veilig gedrag en hoe ze dit door hun omgang met mensen in de praktijk kunnen doen.
  • Module 2: conflicthantering: 2 dagen
   Havenkader helpen om conflicten te voorkomen en indien nodig er op een constructieve manier mee om te gaan.
  • Module 3: coaching en feedback: 1 dag
   Hoe kan havenkader feedback geven op een coachende manier?
  • Module 4: opfrissingsdag op maat: 1 dag
   In samenspraak met de betrokken foreman en het bedrijf wordt de belangrijkste leerdoelstelling bepaald op het vlak van leidinggeven, waarrond specifiek wordt gewerkt.

Het havenkader kan deze opleidingen enkel op voordracht van het bedrijf volgen. De opleidingen worden steeds op het Opleidingscentrum voor Havenarbeiders georganiseerd in de dagshift. Deelnemers ontvangen na de opleiding een certificaat.

Meer informatie over het assessment en de opleidingen vindt u in onderstaande brochure
Brochure havenkader

Voor inschrijven kan u terecht bij de afdeling Haven op het nummer 03 221 98 51 of email administratie@cepa.be