Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/faq/wat-als-een-ongeval-betwist-wordt-als-arbeidsongeval

Pagina afdrukken

Wat als een ongeval betwist wordt als arbeidsongeval?

Indien de arbeidsongevallenverzekering over onvoldoende inlichtingen beschikt om stelling te nemen, kan een ongeval met een werknemer door de verzekeraar in onderzoek genomen (of anders verwoord  ‘betwist’) worden. De verzekering bezorgt de werknemer dan een brief waarin men op de hoogte wordt gesteld van het feit dat men voorlopig nog niet zal betaald worden en dat de verzekeraar nog verdere gegevens zal willen inwinnen.

Als losse havenarbeider moet men met deze brief naar het ziekenfonds. Het ziekenfonds zal de procedure opstarten waardoor de werknemer gedurende het onderzoek van de verzekering al vergoedingen kan ontvangen. Cepa ontvangt een kopie van de brief die de werknemer werd toegestuurd, en zal die werknemer zo vlug als mogelijk een inlichtingsblad voor het ziekenfonds opsturen.

Voor havenarbeiders in vast dienstverband ontvangt Cepa een kopie van de brief die hen werd toegestuurd. Indien Cepa (in geval van een betwisting) over een doktersattest beschikt: voor de 1ste week arbeidsongeschiktheid, dan wordt de eerste week gewaarborgd weekloon ziekte automatisch betaald; voor de 2de week ongeschiktheid, dan wordt de tweede week gewaarborgd weekloon ziekte enkel op uw expliciete vraag betaald.

Indien de werkonbekwaamheid langer duurt dan 14 kalenderdagen, kunnen werknemers voorlopige uitkeringen ontvangen van hun ziekenfonds. Ze moeten zich dan met de brief die ze van de verzekering ontvangen hebben, naar hun ziekenfonds begeven. Van Cepa ontvangen ze het deel ‘werkgever’ dat ze bij het inlichtingsblad kunnen bijvoegen.