Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/faq/wat-als-een-ongeval-met-een-werknemer-afgewezen-wordt-als-arbeidsongeval

Pagina afdrukken

Wat als een ongeval met een werknemer afgewezen wordt als arbeidsongeval?

Indien de arbeidsongevallenverzekering een ongeval met een werknemer niet aanvaardt als een arbeidsongeval, dan wordt de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door de verzekering.

De werknemer moet Cepa dan een doktersattest bezorgen voor de ganse periode van werkonbekwaamheid. Het ongeval zal dan beschouwd worden als een privé-ongeval, en de periode van werkonbekwaamheid als gevolg van het ongeval zal als dusdanig vergoed worden (zie regeling bij ziekte).

Cepa ontvangt een kopie van de brief die de werknemer werd toegestuurd en bezorgt de werknemer een inlichtingsblad voor het ziekenfonds.