Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/faq/wat-moeten-werknemers-doen-als-ze-iemand-uit-hun-gezin-ook-willen-laten-opnemen-in-de-hospitalisatieverzekering

Pagina afdrukken

Wat moeten werknemers doen als ze iemand uit hun gezin ook willen laten opnemen in de hospitalisatieverzekering?

Als werknemers iemand uit hun gezin willen aansluiten, moeten ze als hoofdverzekerde persoonlijk naar de loketten van Cepa komen met hun trouwboek of attest van samenstelling gezin dat niet ouder is dan 3 maanden. Indien het om een geboorte gaat, graag een geboorteattest meebrengen.

Echtgeno(o)t(e) of partner?

Een partner is een persoon met wie je in vast verband samenwoont (feitelijk of wettelijk samenwonend) en met wie je geen enkele familieband hebt.

Kind(eren)?

De mogelijkheid van een bijkomende aansluiting geldt voor elk kinderbijslaggerechtigd kind, dat:

    • ten laste is van de hoofdaangeslotene of zijn partner. Het kind verblijft in het gezin of elders wegens studieredenen.
    • ten laste is van de hoofdaangeslotene, maar inwoont bij een gescheiden echtgeno(o)t(e). Dit geldt voor feitelijke scheidingen, scheidingen van tafel en bed, en wettelijke scheidingen. Enige voorwaarde is dat de hoofdaangeslotene voor het kind in kwestie alimentatiegeld betaalt.
    • niet ten laste is, maar deeltijds inwoont bij de hoofdaangeslotene in een systeem van co-ouderschap.

Als het gaat om een eerste inschrijving, zal men gevraagd worden om de premie voor de eerste 3 maanden te betalen met bancontact. Nadien moeten de premies maandelijks betaald worden via domiciliëring. Er wordt een automatische opdracht (domiciliëring) opgemaakt zodat de premie na de 3 maanden automatisch maandelijks kan opgevraagd worden van uw bankrekening.