Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/faq/wie-kan-er-terecht-op-het-kledijbedelingscentrum-2

Pagina afdrukken

Wie kan er terecht op het kledijbedelingscentrum?

Uitsluitend erkende havenarbeiders en werkgevers kunnen er terecht voor de geschikte werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM) die bijdragen tot een veilige uitvoering van de werkzaamheden.