Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/hulpverlening/psychosociale-hulpverlening/waarom-een-eigen-psychosociale-hulpverlening/

Pagina afdrukken

Waarom een eigen psychosociale hulpverlening?

We zijn het eerste contactpunt

Cepa wacht niet op de hulpvraag om in de eerste psychosociale noden te voorzien. De dispatcher van Cepa zal aan de hand van de binnenkomende informatie de psychosociale opvang spontaan opstarten en op die manier zoveel mogelijk drempels wegnemen voor de mensen zelf.

We kennen de havengemeenschap en spreken eenzelfde taal

De medewerkers binnen de psychosociale opvang hebben allen het havengebied als hun werkterrein. Dit brengt hen gemakkelijker dichter bij de noden van de hulpbehoevenden.

Totaal psychosociaal welzijnsbeheer

Cepa wil niet enkel opvang bieden op het terrein zelf. Men wil ook de naasten verder helpen. Verder organiseren we ook opleidingen om mensen uit het havengebied te informeren en motiveren om hieraan mee te werken.

Concreet hebben we daarom volgend aanbod: