Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/hulpverlening/vrijwillige-ambulanciers/vrijwilliger-worden/

Pagina afdrukken

Vrijwilliger worden?

Waarom zou je vrijwilliger worden bij ons?

Binnen onze dienst kan je als regelmatige vrijwilliger rekenen op:

  • Een specifieke opleiding in haven- en interventietechnieken.
  • De mogelijkheid je op onze eigen dienst bij te scholen voor je badge 100.
  • Een correcte wettelijke vergoeding.
  • Een veilige werkuitrusting.
  • Een verzekering via onze dienst voor burgerlijke aansprakelijkheid (verplicht).
  • Een aanvullende verzekering lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand (niet wettelijk verplicht).
  • Regelmatig werkoverleg waarin je ook je inbreng hebt.

Weet dat Cepa de regelgeving inzake de vrijwilligerswerking respecteert! Klik hier voor meer informatie over deze regelgeving.

Wie kan vrijwilliger worden?

Als je kandidaat bent, dan dien je te voldoen aan volgende wettelijke voorwaarden:

  • Een geldige badge 100 bezitten (klik hier voor meer informatie over de opleiding dringende geneeskundige hulpverlening).
  • Een recent uittreksel uit het strafregister (model 2) kunnen voorleggen (dit is het getuigschrift van goed zedelijk gedrag).

Als je voldoet  aan deze wettelijke voorwaarden, aarzel dan niet contact op te nemen met onze dienst voor een onthaalgesprek: via e-mail: vrijwilligers@siwha.be of via telefoon: 0498/ 77 59 11.

Hoe verloopt een onthaalgesprek?