Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veiligheidsdoc/werkpostfiches

Pagina afdrukken

Werkpostfiches

De Welzijnswetgeving verplicht de werkgever tot het nemen van maatregelen om de arbeidsgerelateerde risico’s onder controle te houden.
Werknemers moeten voorgelicht worden over de beroepsrisico’s van hun werkpost. De beroepsrisico’s worden bepaald op basis van risico-evaluaties die moeten uitgevoerd worden op het ‘niveau van de onderneming’, op het ‘niveau van de functie of werkpost’ en op het ‘niveau van het individu’. Voor elk niveau worden preventiemaatregelen uitgewerkt. Om de werknemers op een gestandaardiseerde en vlot toegankelijke wijze te informeren over hun beroepsrisico’s wordt gebruik gemaakt van een werkpostfiche per functie. De werkpostfiche vermeldt per categorie de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, de noodzakelijke preventiemaatregelen en beschermingsmiddelen, de minimale voorafgaande veiligheidsopleiding die moet doorlopen worden vooraleer een havenarbeider wordt ingezet op deze functie, het vereist medisch toezicht, enz.
Hieronder vindt u de standaard-werkpostfiches voor 14 functiegroepen.

Ten behoeve van de werkgevers is ook nog een blanco, invulbaar, document toegevoegd dat kan gebruikt worden om een werkpostfiche te maken voor een specifieke arbeidspost. Deze moet dan gezien worden als aanvulling op de standaard-werkpostfiche