Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/hulpverlening/hulpverlening-tot-uw-dienst/onze-servicegarantie/

Pagina afdrukken

Onze servicegarantie

Eigen ambulanciers met unieke expertise

Cepa beschikt over eigen ambulanciers. Het team bestaat uit een dertigtal beroepskrachten, aangevuld met vrijwilligers.

Alle leden van het team dragen een geldige 100-badge. Dat betekent dat zij de opleiding dringende geneeskundige hulpverlening aan een erkende ambulanciersschool hebben gevolgd.

Jaarlijks scholen de Cepa-ambulanciers zich minstens 24 uren bij en onderscheiden ze zich door hun expertise in de haven.

Dus, onze ambulanciers …

  • Volgen (continue) scholing over de medische en psychosociale aspecten van de hulpverlening.
  • Hebben een unieke kennis van de haven- en interventietechnieken.
  • Hebben een unieke ervaring door hun regelmatige deelname aan evacuatie- en rampenoefeningen binnen de haven.

Op vraag van een bedrijf of de overheid, nemen wij deel aan de nood- en evacuatieoefeningen. Dit zijn oefeningen waarbij een werkgever of overheid de noodprocedures uittest, evalueert en tot slot waar nodig ook bijstuurt.

Voor onze medische hulpverlening is dit eveneens het uitgelezen moment om ook onze werking veilig te evalueren. Zijn wij voldoende op de hoogte van de meest recente aanrijroute? Beschikken we over doeltreffende middelen? Zijn onze aanrijtijden acceptabel?

Kortom deze oefeningen zijn zeer welkom en uitermate leerrijk! Daarenboven dragen zij bij tot de versterking van de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen op het werkterrein.

Professioneel materiaal

Het materiaal waarmee Cepa medische hulpverlening biedt, is professioneel, hygiënisch en up-to-date. Bovendien is het aangepast aan de specifieke behoeften van de havengemeenschap.

We beschikken dan ook over

  • Specifiek werkmateriaal voor onze haveninterventies (zoals een paraguard stretcher).
  • Specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen voor adem-, hoofd- en zichtbescherming.
  • Aangepaste interventievoertuigen.