Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/berichten/veiligheid-is-topprioriteit-voor-de-haven-van-antwerpen

Pagina afdrukken

Veiligheid is topprioriteit voor de haven van antwerpen.

De Antwerpse havenbedrijven en Cepa hebben een ambitieus veiligheidsplan klaar. De bedoeling daarvan is dodelijke arbeidsongevallen uit te sluiten. Bovendien wil het nieuwe plan ervoor zorgen dat de ernst van de arbeidsongevallen die zich toch nog zouden voordoen, gevoelig daalt. Zowel werkgevers als havenvakbonden ondertekenden een veiligheidscharter om dit doel te verwezenlijken.

Samen met de Antwerpse havenbedrijven versterkt Cepa (de Centrale der Werkgevers aan de haven van Antwerpen) het veiligheidsbeleid rond havenarbeid. Op het gebied van veiligheid kent de haven sinds 2006 een sterke vooruitgang en is het aantal arbeidsongevallen met 30% gedaald. “Ondanks deze positieve evolutie is het de overtuiging van de havenbedrijven dat we nog beter kunnen én nog meer in veiligheid moeten investeren” zegt Paul Valkeniers, afgevaardigd bestuurder van Cepa.

Dit engagement van de bedrijven en Cepa werd gebundeld in een ambitieus veiligheidsplan. “Als havengemeenschap hebben we een zeer concrete ambitie vooropgesteld: vanaf vandaag geen dodelijke arbeidsongevallen meer én tegen 2020 een halvering van het aantal arbeidsongevallen en een daling van de ernstgraad met 40%!”, stelt Valkeniers. Deze ambitie werd neergeschreven in een veiligheidscharter dat zowel door de werkgevers, als door de havenvakbonden werd ondertekend. “Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom roepen wij iedereen op om actief mee te werken en zorg te dragen voor de eigen veiligheid en die van de collega’s.” zegt Marc Loridan, woordvoerder van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront.

Om deze doelstelling te bereiken werd een Gemeenschappelijk Globaal Preventieplan (GPP) uitgewerkt. Het zal de volgende jaren de rode draad vormen op weg naar een veiligere en gezonde haven. Dit plan omvat 7 thema’s waaronder het ‘voorzien van een veilige en gezonde werkomgeving’, ‘het inzetten van veiligere arbeidsmiddelen’, ‘maximale scheiding van mens en machine’ én ‘veiligheid is een taak van iedereen’. Volgens Kris Adams, managing director van DP WORLD én voorzitter van Cepa is vooral dit laatste thema essentieel. “Bouwen aan een veiligheidscultuur binnen de gehele operationele ketting is een belangrijke sleutel om de veiligheid in deze haven te verhogen. Veiligheid start bij de CEO en het topmanagement van het bedrijf en eindigt bij elke havenarbeider.”, aldus Adams.

Elk bedrijf werkt op basis van zijn bedrijfsspecifieke risico’s aan een veiligheidsstrategie die we dan bundelen in een gemeenschappelijk programma. Cepa zal de havenbedrijven hierin maximaal ondersteunen. “Cepa wil samen met het bedrijf een tandem vormen door mee te denken en samen nieuwe initiatieven op te starten die de veiligheid in de Antwerpse haven zullen verhogen”, aldus Paul Valkeniers. Zo worden er onder andere specifieke opleidingen uitgetekend waarbij operationele mensen van het bedrijf in contact komen met het havenkader. Ook de opleiding voor de leidinggevenden wordt versterkt.

Samen met de bedrijven en de havenvakbonden bouwt Cepa aan een productieve én veilige haven van Antwerpen!

Voor meer info over het versterkte veiligheidsbeleid: 

Dries Elsen

e-mail : Dries.Elsen@cepa.be

Gemeenschappelijk Globaal Preventieplan 2020

Gemeenschappelijk Jaaractieplan 2020