Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/opleiding/ehbo-opleiding/het-programma/

Pagina afdrukken

Het programma

Het programma van de basisopleiding

Het programma is opgebouwd uit tien lessen van telkens twee uur. De lessen worden meestal gegeven in wekelijkste blokken van vier uur waardoor men reeds op korte tijd de volledige opleiding kan doorlopen. De opleiding is een algemeen vormende opleiding, maar met veel aandacht voor de praktijk.

Het programma omvat volgende onderwerpen:

  • Les 1: Inleiding, voorstelling Siwha, benadering van een slachtoffer, veiligheidshouding
  • Les 2: Reanimatie (ERC 2010) theorie en praktijk, demonstratie, praktijk cursusten, verstikking, verslikking
  • Les 3: Angor/infarct, beroerte/flauwte, eplipsie
  • Les 4: Electriciteitsongeval, bloedingen, ademhalingsproblemen, hoofd- en wervelletselts
  • Les 5: Praktijkles met ongevalssimulatie
  • Les 6: Grondig onderzoek van het slachtoffer, letsels aan de ledematen en onderhuids weefsel, huidwonde en verzorging ervan, hitte en koude letsels
  • Les 7: Verbandtechnieken, specifieke huidwonden, oogletsels
  • Les 8: Brandwonden, vergiftigingen, EHBO lokaal en medicatie
  • Les 9: Syntheseles met ongevalssimulatie
  • Les 10: Examen

Na afloop van deze opleiding volgt er een examen. De evaluatie verloopt via een theoretisch examen en een praktische proef. Slaagt men, dan ontvangt men een getuigschrift en badge van hulpverlener. Dit getuigschrift blijft vijf jaar geldig. Als men tijdens deze vijf jaar ook de jaarlijkse verplichte bijscholing volgt, dan zal dit getuigschrift ook na vijf jaar nog geldig blijven.

Let op: er geldt een nieuwe wetgeving(*) over de geldigheid van het getuigschrift hulpverlener. Het gaat meer bepaald over het programma van de bijscholing.
(*) Het KB van 15 december 2010 voorziet in nieuwe regels inzake eerste hulp bij ongevallen (E.H.B.O.) binnen bedrijven met ingang van 1 januari 2011. Deze schaft de oude regels af voorzien door de artikelen 174 tot 183ter van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.) af. 

Het programma van de bijscholing

De wet (KB 15 december 2010) bepaalt dat hulpverleners in de vijf jaren na het behalen van hun getuigschrift twintig bijscholingsuren moeten volgen. De nieuwe wetgeving streeft ernaar dat hulpverleners deze uren strikter volgen.

Concreet houdt dit in dat hulpverleners minimaal vier bijscholingsuren per jaar moeten volgen. De verplichte twintig bijscholingsuren kan een hulpverlener dus niet langer vrij spreiden over de vijf jaren.

Indien u ervoor kiest om deze via Cepa te volgen, bezorgen wij u een bijscholingsattest voor de gepresteerde uren.

Via deze link heeft u een overzicht van het opleidingsaanbod en kan u zich rechtstreeks inschrijven voor de gewenste cursus.