Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/faq/havenarbeiders-versus-vaklui-wat-is-het-verschil

Pagina afdrukken

Havenarbeiders versus vaklui: wat is het verschil?

Vaklui zijn werknemers die behandelingstuigen en materieel gericht op havenarbeid maken, onderhouden en herstellen. Het zijn geen erkende havenarbeiders, maar zij vallen wel onder het Paritair Comité van de haven.

Havenbedrijven recruteren zelf vaklui op de algemene arbeidsmarkt. Vaklui worden dus rechtstreeks aangeworven door de havenbedrijven.

Er zijn wel een aantal algemene inschrijvingsvoorwaarden voor vaklui…

– Minimaal 18 jaar oud zijn
– Een presentatiebewijs kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je één van de werknemersorganisaties geraadpleegd hebt aangaande je rechten en plichten
– Vrij zijn van een ingetrokken erkenning als havenarbeider in Antwerpen gedurende de laatste 5 jaar