Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/veiligheid/veiligheidsprocedures/

Pagina afdrukken

Veiligheidsprocedures

Al deze veiligheidsinformatie moet ook daadwerkelijk zijn weg vinden naar de praktijk. Daarom zijn er bepaalde procedures uitgewerkt die veilig werken in de haven mogelijk moeten maken.

De veiligheidsbriefing Take 5

De Take 5 verwijst naar het moment dat de foremannen en ceelbazen moeten inlassen vooraleer de hele ploeg aan het werk gaat. Tijdens dit moment overloopt een foreman en/of ceelbaas de belangrijkste veiligheidsinstructies. Het is met andere woorden een veiligheidsbriefing over hoe het hele team het werk op een veilige manier kan aanpakken.

Foremannen moeten de Take 5 houden voor alle havenarbeiders van de ploeg, inclusief de kraanman, de chauffeurs, markeerders en dekmannen. De foremannen bereiden deze Take 5 voor met behulp van de veiligheidsinformatie die Cepa hen aanlevert (zijnde de VIK’s, APL’s en checklists). Daarnaast zijn er ook een aantal specifieke hulpmiddelen ontwikkeld om hen hierin bij te staan.

De toolboxmeeting (TBM)

Een toolboxmeeting is een moment om samen stil te staan bij veiligheid aan de kaaien. Een TBM is een meer uitgebreide Take 5 die eerder focust op specifieke thema’s, waarmee jullie, havenarbeiders, regelmatig in aanraking komen. In een TPM wordt met andere woorden aandacht besteed aan de risico’s en aan de preventiemaatregelen bij bepaalde werkzaamheden die regelmatig voorkomen.

Een TBM moet niet noodzakelijk vóór het begin van de werkzaamheden plaatsvinden en richt zich vaak op een bepaalde groep van havenarbeiders.

Een verantwoordelijke van het bedrijf waarvoor jullie werken, kan beslissen om een TBM te geven. Opnieuw kunnen de VIK’s, APL’s en checklists van Cepa hiervoor een belangrijke bron van informatie zijn. De veiligheidsdienst van Cepa werkt met de bedrijven samen bij de uitwerking hiervan.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Volgens de Welzijnswet van 1996 zijn de werkgevers verantwoordelijk voor de structurele en planmatige aanpak van preventie. Verder is de hiërarchische lijn binnen de havenarbeid (onder andere, foremannen en ceelbazen) wel verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze aanpak. Ze analyseren elke werksituatie en werken op de werkvloer ook maatregelen uit die risico’s voorkomen, schade beperken of voorkomen.

Alle havenarbeiders moeten ook op hun beurt de opgelegde verplichtingen nakomen. Zo moet elke havenarbeider alle veiligheidsinstructies zo goed mogelijk opvolgen. Concreet houdt dit in: het naleven van de veiligheidsinstructies van de werkgever en hiërarchische lijn, het dragen van de werkuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen, enz.