Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/veiligheid/veiligheidsinformatie/

Pagina afdrukken

Veiligheidsinformatie

Veilig kunnen werken aan de haven is een prioriteit van de hele havengemeenschap. Over veiligheid is flink wat kennis en expertise opgebouwd, maar deze ervaring moet ook bruikbaar zijn in de praktijk. Op dat vlak wil Cepa de havengemeenschap bijstaan. Zo heeft Cepa, over de jaren heen, verschillende systemen opgezet om complexe veiligheidsinformatie toegankelijk te maken voor de havengemeenschap.

 • Ten eerste heb je veiligheidsinformatie die opgedeeld is per beroepscategorie. Deze informatie vind je terug in de werkpostfiches.
 • Daarnaast heb je veiligheidsinformatie voor specifieke taken. Al deze informatie is ingedeeld in acht specifieke groepen. Deze informatie vinden jullie terug in de checklists (ook werkvoorbereidingslijsten genaamd) en op de veiligheidsinstructiekaarten (VIK’s) met bijhorende aandachtspuntenlijsten (APL’s).

Veiligheidsinformatie voor verschillende beroepscategorieën

Werkpostfiches geven je een snel overzicht van alle risico’s die samenhangen met bepaalde beroepscategorieën. Elke beroepscategorie heeft een eigen werkpostfiche die je wijst op de specifieke risico’s.

Wat bevat een werkpostfiche allemaal?

 • Relevante veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
 • Noodzakelijke preventiemaatregelen en beschermingsmiddelen.
 • Noodzakelijke veiligheidsopleiding.
 • Vereiste medische controle.

Veiligheidsinformatie voor verschillende taken

Als het gaat over veiligheidsinformatie voor een bepaald soort taak, voorziet Cepa verschillende informatiebronnen. Al deze informatie is ingedeeld in acht specifieke groepen. Dit zijn meer bepaald: containerterminals, stukgoed, kuiperij, magazijnen, technische diensten, seveso, roro en bulk. De indeling geeft Cepa de kans om maximaal te focussen op jouw specifieke werksituatie en de bijhorende risico’s.

 • De eerste informatiebron zijn de checklists. Zij sommen een aantal algemene checks op die de hiërarchische lijn binnen de havenarbeid (onder andere, foremannen en ceelbazen) ter plekke moeten uitvoeren om te zorgen voor hun eigen veiligheid en die van hun ploeg.
 • Daarnaast heb je de veiligheidsinstructiekaarten (VIK’s). De VIK’s sommen specifieke veiligheidsprocedures op die havenarbeiders moeten volgen bij specifieke taken. Voor elke specifieke taak binnen de context van havenarbeid bestaat er dus een VIK die ervoor zorgt dat de arbeider deze taak op een veilige manier kan uitvoeren.

Specifieke en up-to-date veiligheidsinformatie

Tot slot verspreidt Cepa ook meer specifieke en up-to-date veiligheidsinformatie via

 • Veiligheidsfilms: Zo heeft Cepa een filmpje over uitwijstekens gemaakt om een veilige manier van werken tussen kraanman en uitwijzer eenvoudig visueel voor te stellen.
 • De S-mail: Alle havenarbeiders krijgen de S-mail persoonlijk thuisbezorgd met hun maandelijkse loonafrekening. In de S-mail komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Daarmee vraagt Cepa de aandacht voor risico’s die met het werk aan de haven te maken hebben.
 • Affiches en brochures over specifieke thema’s: Cepa heeft ook verschillende thematische brochures uitgegeven.  Deze behandelen een specifiek risico en de instructies om ermee om te gaan. Deze brochures zijn ook in gedrukte vorm gratis verkrijgbaar op de dienst veiligheid van Cepa