Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/over-cepa/onze-missie/

Pagina afdrukken

Onze missie

Via zijn vernieuwde missie wil Cepa zijn opdracht en ambities voor de toekomst scherpstellen.

Cepa is de private werkgeversorganisatie van de goederenbehandelaars van de haven van Antwerpen, en hun havenarbeiders (PC 301.01).

Cepa zorgt voor de volledige omkadering van de havenarbeid in Antwerpen, en wil in deze rol maximaal ten dienste staan van zowel zijn leden, de goederenbehandelaars, als van de havenarbeiders. Voor de uitvoering hiervan levert Cepa diensten rond personeelsbeheer, veiligheid, opleiding, uitrusting, en hulpverlening met een grote klant- en servicegerichtheid.

Cepa wil actief bijdragen tot een positieve beeldvorming rond havenarbeid en de lange termijn competitiviteit van de Antwerpse haven. Om dit waar te maken heeft Cepa nood aan een ondernemende en slagkrachtige organisatie. Cepa voert zijn missie uit in nauw overleg met de sociale partners en een brede groep van stakeholders binnen de havengemeenschap.

Cepa wil dus meer dan ooit een organisatie zijn die denkt, voelt en handelt vanuit een servicegedachte. Wat kunnen we écht betekenen voor al onze stakeholders, extern en intern? Dat is de vraag die ons elke dag bezig houdt. Op die manier willen we komen tot meer verbondenheid binnen de havengemeenschap en tot een sterkere haven tout court.