Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/vakantiegeld-en-kinderbijslag/

Pagina afdrukken

Vakantiegeld en kinderbijslag

Hieronder vind je meer uitleg over het vakantiegeld en de kinderbijslag.

Vakantiegeld

Het bijzonder ‘Vakantiefonds van de Belgische Zeehavens vzw’ staat in voor de berekening van de wettelijke vakantiedagen en het vakantiegeld van de havenarbeiders aan de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Oostende en Brussel. De uitbetaling van het vakantiegeld gebeurt altijd tijdens de derde week van mei van het vakantiejaar op je financieel rekeningnummer.

Meer informatie over de berekeningswijze van het vakantiegeld kan je terugvinden op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Klik hier voor berekening van vakantiegeld 2024.

Kinderbijslag

Heb je kinderen ten laste? Dan heb je recht op kinderbijslag. Om de kinderbijslag te regelen, werkt Cepa samen met een partner: Parentia. Alle vragen over kinderbijslag mag je rechtstreeks aan Parentia stellen. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

Fiscale fiche (281.10) en individuele rekening

Op de fiche 281.10 vind je jouw inkomsten terug uit een bepaald inkomstenjaar. Het gaat over alle vakantiegelden die in het inkomstenjaar werden uitbetaald.

De vakantiegelden die je vorig jaar ontvangen hebt, moet je dit jaar aangeven in je belastingaangifte. Hiervoor ontvang je dit jaar een belastingfiche. De vakantiegelden die je dit jaar ontvangt, moeten volgend jaar worden aangegeven. Je zal hiervoor volgend jaar een fiscaal attest ontvangen.

De fiche vermeldt het belastbaar vakantiegeld dat werd uitbetaald in het inkomstenjaar en de voorheffing die bij de betaling reeds werd ingehouden.

De belastingfiche kan je online raadplegen vanaf midden april van het aangiftejaar (het jaar nadat het vakantiegeld werd uitbetaald):

  • Via Tax-on-web/My Minfin
  • Via ‘Mijn vakantierekening’ op de website van de sociale zekerheid

TIP: Je zal je moeten identificeren met een eID, burgertoken of de itsMe- app.

De individuele rekening kan je raadplegen in ‘Documenten-app’ van MyCepa (my.cepa.be).