Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/faq/hoe-zit-het-met-vakantie-als-je-pas-aan-de-haven-begint-te-werken

Pagina afdrukken

Hoe zit het met vakantie als je pas aan de haven begint te werken?

Als je pas erkend werd als havenarbeider moet je zo vlug mogelijk aan Cepa bewijzen wat je het vorige en het huidige dienstjaar hebt gedaan, dit om je vakantierechten te kunnen berekenen.

  • Als je gewerkt hebt, dan moet je een vakantieattest van je vorige werkgever(s) binnenbrengen (of een tewerkstellingsattest, formulier C4,…).
  • Als je gestempeld hebt, dan moet je een werkloosheidsattest van de uitbetalingsinstelling binnenbrengen.
  • Als je de school verlaten hebt, dan moet je een schoolattest binnenbrengen (of een kopie van het diploma/getuigschrift).