Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/faq/hoe-zit-het-nu-precies-met-de-extra-vakantiedagen-in-functie-van-je-ancienniteit-de-ancienniteitsvakantiedagen

Pagina afdrukken

Hoe zit het nu precies met de extra vakantiedagen in functie van je anciënniteit (de anciënniteitsvakantiedagen)?

Op hoeveel anciënniteitsvakantiedagen per jaar heb je recht?

Vanaf 5 t/m 9 jaar anciënniteit: 1 anciënniteitsdag
Vanaf 10 t/m 14 jaar anciënniteit: 2 anciënniteitsdagen
Vanaf 15 t/m 19 jaar anciënniteit: 3 anciënniteitsdagen
Vanaf 20 t/m 24 jaar anciënniteit: 4 anciënniteitsdagen
Vanaf 25 t/m 29 jaar anciënniteit: 5 anciënniteitsdagen
Vanaf 30 t/m 34 jaar anciënniteit: 6 anciënniteitsdagen
Vanaf 35 jaar anciënniteit: 7 anciënniteitsdagen

Opgelet: Aan havenarbeiders die beslissen om hun aanvraag op verminderde arbeidsgeschiktheid ‘VA’ uit te stellen, worden extra anciënniteitsdagen toegekend. Als je in het vakantiedienstjaar waarin je 55 jaar wordt geen aanvraag ‘VA’ indient, krijg je voor het overeenkomstige vakantiejaar 2 extra anciënniteitsdagen. Daarna krijg je per vakantiedienstjaar dat je de ‘VA’ hebt uitgesteld 1 bijkomende anciënniteitsdag in het overeenkomstige vakantiejaar.

Hoe kan je dagen anciënniteitsvakantie opnemen?

  • Als losse havenarbeider kan je anciënniteitsvakantie aanvragen via het elektronisch loket ‘MyCepa’ of via de loketten van afdeling haven van Cepa. Vakantieaanvragen via ‘MyCepa’ dienen te gebeuren ten laatste een half uur vóór de start van de aanwervingszitting van de betrokken dag. Aanvragen via de loketten (mits het voorleggen van het werkboek) vóór de aanwervingszitting van de dag waarop men anciënniteitsvakantie wil nemen.

Opgelet:
Anciënniteitsdagen voor juli, augustus, december kan je pas aanvragen vanaf 1 juni.
Anciënniteitsdagen worden niet meer toegestaan op volzette vakantieperioden.Volzette perioden: Er is per categorie en per dag een maximumgrens vastgesteld voor het aantal arbeiders dat vakantie kan nemen. Indien deze grens is bereikt, kan er geen vakantie (in elke vorm) meer genomen worden.
Voor havenarbeiders van de 3de aanwervingszitting is het bovendien niet mogelijk om vakantie (in elke vorm) te nemen op de werkdag vóór een volzette vakantieperiode.

  • Werk je in vast dienstverband, dan neem je de anciënniteitsdagen op in overleg met de werkgever. Bij akkoord geeft de werkgever deze anciënniteitsdagen door aan Cepa. Een andere mogelijkheid is dat de werkgever jou een schriftelijke toestemming voor de anciënniteitsdagen overhandigt (met handtekening en stempel van de firma) dat je dan zelf aan de loketten van Cepa afgeeft.

Waar kan je het aantal anciënniteitsdagen opvolgen?

Via het elektronisch loket ‘MyCepa’ en de wekelijkse Cepa-mailing kan je de stand van jouw resterende anciënniteitsdagen checken. Klik hier om je in te schrijven voor de Cepa-mailing.
Let op: Anciënniteitsdagen zijn niet overdraagbaar naar het volgende vakantiejaar!

Hoe gebeurt de betaling?

De vergoeding is gelijk aan het feestdagloon op 1 januari van het vakantiejaar.

  • Losse havenarbeiders ontvangen de vergoeding via de uitbetalingsinstelling. De vergoeding bestaat uit een werkloosheidsuitkering aangevuld met een bijpassing.
  • Werk je in vast dienstverband dan ontvang je de vergoeding via Cepa (na de wekelijkse verloning).

Opgelet: Voor foremannen, assistent-chef-markeerders en conterbazen, kan de vergoeding voor een anciënniteitsdag bestaan uit een werkloosheidsvergoeding via de uitbetalingsinstelling (na de afgifte van het linkerblad uit het werkboek) en een bijpassing via Cepa (na de wekelijkse verloning). Dit afhankelijk van het aantal gestempelde dagen tijdens de week waarin men een anciënniteitsdag neemt…