Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/faq/hoeveel-vakantie-magmoet-je-aansluitend-opnemen

Pagina afdrukken

Hoeveel vakantie mag/moet je aansluitend opnemen?

Indien je behoort tot de 1ste, 2de of 4de aanwervingszitting, ben je verplicht minstens 2 keer een volle week vakantie nemen.
Indien je behoort tot de 3de aanwervingszitting, moet je minimaal 3 keer een volle week vakantie te nemen (volle week = 5 weekdagen na elkaar). De overige vakantiedagen kan je los opnemen.

Indien je tijdens het vakantiejaar recht hebt op minder dan 10 dagen wettelijke vakantie (WV) en/of bijkomende vakantie met bestaanszekerheid (BVBZ), dan kan je geen dagen Vrij van stempelcontrole (VC) nemen tijdens de maanden juli en augustus.