Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/faq/kan-je-herverdelingsdagen-vrij-opnemen

Pagina afdrukken

Kan je herverdelingsdagen (HVD) vrij opnemen?

Voor havenarbeiders in los dienstverband bestaat per categorie en per dag een maximumgrens voor het aantal arbeiders dat vakantie (vakantiedagen, HVD, anciënniteitsdagen, educatief verlof) kan nemen. Als deze grens bereikt is, kan er geen HVD genomen worden.

Havenarbeiders met de derde aanwervingszitting kunnen bovendien geen HVD nemen op de werkdag vóór een volzette vakantieperiode.