Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/faq/wat-als-je-geen-recht-hebt-op-je-volledige-vakantierechten

Pagina afdrukken

Wat als je geen recht hebt op je volledige vakantierechten?

Voor havenarbeiders van het algemeen contingent die niet beschikken over volledige vakantierechten kan Cepa bijkomende vakantiedagen (BVBZ: bijkomende vakantie met bestaanszekerheid of VC: vrijstelling stempelcontrole) toekennen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met vakantie en afwezigheden.