Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/faq/wat-als-je-ongeval-betwist-wordt-als-arbeidsongeval-2

Pagina afdrukken

Wat als je ongeval betwist of afgewezen wordt als arbeidsongeval?

Wat als je ongeval betwist wordt als arbeidsongeval?

Indien de arbeidsongevallenverzekering over onvoldoende inlichtingen beschikt om stelling te nemen, kan je ongeval door de verzekeraar in onderzoek genomen (of anders verwoord  ‘betwist’) worden. De verzekering bezorgt je dan een brief waarin je op de hoogte wordt gesteld van het feit dat je voorlopig nog niet zal betaald worden en dat men nog verdere gegevens zal willen inwinnen.

Als losse havenarbeider moet je met deze brief naar het ziekenfonds. Zij zullen de procedure opstarten waardoor je gedurende het onderzoek van de verzekering al vergoedingen van hen kan ontvangen. Cepa ontvangt een kopie van de brief die je werd toegestuurd, en zal u zo vlug als mogelijk een inlichtingsblad voor uw ziekenfonds opsturen.

Voor havenarbeiders in vast dienstverband ontvangt Cepa een kopie van de brief die je werd toegestuurd. Indien Cepa (in geval van een betwisting) over een doktersattest beschikt: voor de 1ste week arbeidsongeschiktheid, dan wordt de eerste week gewaarborgd weekloon ziekte automatisch betaald; voor de 2de week ongeschiktheid, dan wordt de tweede week gewaarborgd weekloon ziekte enkel op uw expliciete vraag betaald.

Indien de werkonbekwaamheid langer duurt dan 14 kalenderdagen, kan je voorlopige uitkeringen ontvangen van je ziekenfonds. Begeef je dan met de brief die je van je verzekering hebt ontvangen naar je ziekenfonds. Van Cepa ontvang je het deel ‘werkgever’ dat je bij je inlichtingsblad kan bijvoegen.

Wat als je ongeval afgewezen wordt als arbeidsongeval?

Indien de arbeidsongevallenverzekering je ongeval niet aanvaardt als een arbeidsongeval, dan word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door de verzekering. Je moet Cepa dan een doktersattest bezorgen voor de ganse periode van werkonbekwaamheid. Het ongeval zal dan beschouwd worden als een privé-ongeval, en de periode van werkonbekwaamheid als gevolg van het ongeval zal als dusdanig vergoed worden (zie regeling bij ziekte). Cepa ontvangt een kopie van de brief die je werd toegestuurd en bezorgt je een inlichtingsblad voor jouw ziekenfonds.