Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/faq/wat-moet-je-doen-als-je-iemand-uit-je-gezin-ook-wil-laten-opnemen-in-je-hospitalisatieverzekering

Pagina afdrukken

Wat moet je doen als je iemand uit je gezin ook wil laten opnemen in je hospitalisatieverzekering?

Om je partner of kinderen aan te sluiten, mail je als hoofdverzekerde je trouwboekje of attest van samenstelling gezin (niet ouder dan 3 maanden) naar loketten@cepa.be. Gaat het om een geboorte, dan mail je een geboorteattest door.

Je echtgeno(o)t(e) of partner?

Een partner is een persoon met wie je in vast verband samenwoont (feitelijk of wettelijk samenwonend) en met wie je geen enkele familieband hebt.

Je kind(eren)?

De mogelijkheid van een bijkomende aansluiting geldt voor elk kinderbijslaggerechtigd kind, dat:

  • ten laste is van de hoofdaangeslotene of zijn partner. Het kind verblijft in het gezin of elders wegens studieredenen.
  • ten laste is van de hoofdaangeslotene, maar inwoont bij een gescheiden echtgeno(o)t(e). Dit geldt voor feitelijke scheidingen, scheidingen van tafel en bed, en wettelijke scheidingen. Enige voorwaarde is dat de hoofdaangeslotene voor het kind in kwestie alimentatiegeld betaalt.
  • niet ten laste is, maar deeltijds inwoont bij de hoofdaangeslotene in een systeem van co-ouderschap.

De premies worden maandelijks geïnd via domiciliëring. Hiervoor wordt een mandaat opgemaakt bij aansluiting van jouw gezinsleden.