Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/faq/welke-regels-bepalen-of-vakantie-al-dan-niet-wordt-goedgekeurd

Pagina afdrukken

Welke regels bepalen of vakantie al dan niet wordt goedgekeurd?

Voor de havenarbeiders in los dienstverband wordt er per categorie en per dag een maximumgrens vastgesteld voor het aantal arbeiders dat vakantie kan nemen. Indien deze grens is bereikt, kan er geen vakantie (in elke vorm) meer genomen worden.

Voor havenarbeiders met de 3de aanwervingszitting is het bovendien niet mogelijk om vakantie (in elke vorm) te nemen op de werkdag vóór een volzette vakantieperiode.

Werk je in vast dienstverband, dan neem je de vakantie in overleg met de werkgever. Bij akkoord geeft de werkgever deze vakantiedagen door aan Cepa. Een andere mogelijkheid is dat de werkgever je een schriftelijke toestemming voor de vakantiedagen overhandigt (met handtekening en stempel van de firma) dat je dan zelf aan de loketten van Cepa afgeeft.