Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/personeelsbeheer/extralegale-voordelen/eindejaarspremie/

Pagina afdrukken

Eindejaarspremie

Wie heeft er recht op een eindejaarspremie?

Een werknemer heeft recht op een eindejaarspremie als hij op het ogenblik van de uitbetaling (op 10 december van het premiejaar):

 • Erkend of ingeschreven is;
 • Uit dienst is, maar in de loop van het referentiejaar:
  • met wettelijk pensioen ging;
  • overleden is;
  • overging naar de bijzondere regeling voor verminderd arbeidsgeschikten van 55 tot 65 jaar;
  • de erkenning om medische redenen geschorst of ingetrokken werd (na onderzoek door de arbeidsgeneesheer);
  • toegelaten werd tot de regeling van tijdelijke afwezigheid;
  • Voor arbeiders van het logistiek contingent en vaklui: bij ontslag door de werkgever (uitgezonderd in geval van ontslag voor dringende reden)

Als hij recht heeft op een eindejaarspremie, dan betaalt Cepa deze op 10 december van het premiejaar via een overschrijving op een financieel rekeningnummer.

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend?

Om het bedrag van de eindejaarspremie te kennen, vermenigvuldigt Cepa een dagelijkse premie met het aantal dagen dat hem tijdens het referentiejaar recht gaf op de premie. De regels verschillen voor havenarbeiders, logistieke werknemers en voor de vaklui. Meer informatie hierover vindt u in de Codex.