Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/personeelsbeheer/extralegale-voordelen/verplaatsingsvergoeding/

Pagina afdrukken

Verplaatsingsvergoeding

Wie heeft recht op verplaatsingsvergoedingen (woon-werkverkeer)?

Alle havenarbeiders, logistieke werknemers en de vaklui hebben recht op vergoedingen voor de verplaatsingen die ze maken in het kader van hun beroep.

Op welke vergoedingen voor woon-werkverkeer hebben ze recht?

Terugbetaling van het gebruik van een eigen vervoermiddel

Sowieso krijgt elke werknemer de werkgeverstussenkomst voor verplaatsingskosten met een eigen (privé) vervoermiddel, de zogenaamde vergoeding “eigen vervoer”.

Terugbetaling van openbaar vervoer

Als een werknemer met het openbaar vervoer naar het werk komt, krijgt hij een vergoeding voor het kopen van een abonnement.

Fietsvergoeding

Als men geen gebruik maakt van het openbaar vervoer of van een eigen vervoermiddel, kan men aanspraak maken op een fietsvergoeding. De fietsvergoeding is een vergoeding die werkgevers uitbetalen aan werknemers die met de fiets van en naar het werk komen. Deze vergoeding is enkel voorzien voor logistieke werknemers en vaklui.

Toltunnelkaart

Als actief havenarbeider, logistieke werknemer of vakman kan men ook gratis een toltunnelkaart aanvragen. Met deze kaart kan men tegen verminderd tarief door de Liefkenshoektunnel rijden (voor meer informatie, gelieve hier te klikken). Er zijn aparte tolbanen voorzien, zodat men steeds een vlotte doortocht heeft.