Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/hulpverlening/psychosociale-hulpverlening/psychosociale-hulp-in-de-praktijk/

Pagina afdrukken

Psychosociale hulp in de praktijk

Bij elk ongeval belt u altijd eerst naar ons centraal noodnummer:  03/ 541 00 23.
Onze medewerkers zullen de psychosociale hulpverlening automatisch opstarten bij levensbedreigende ongevallen en ongevallen met een dodelijke afloop.
Maar uiteraard kunnen mensen die direct betrokken zijn bij een ongeval in de havengemeenschap dit ook zelf aanvragen.

Wat als het over de opvang op het werkterrein zelf gaat?

In dat geval komt PATPA in actie. Het Psychosocial Assistance Team Port of Antwerp bestaat uit specifiek opgeleide havenmedewerkers en ambulanciers inzake psychosociale opvang.

Wat als het over de opvang van naasten of nabestaanden gaat?

Via een samenwerking tussen onze dienst hulpverlening, de externe preventiedienst Mediwet, het Vlaams Centrum voor Hulpverlening en de politie voorziet Cepa in een zo snel mogelijke verwittiging van naasten of nabestaanden van de getroffen medewerker. Samen proberen we zo de omgeving als eerste professioneel bij te staan en er echt voor hen te zijn.

Wat als er meer nodig is?

Mediwet voorziet in meer uitgebreide nazorg. Dit kan gaan van groepsdebriefings tot individuele nazorggesprekken. Ook kunnen zij perfect doorverwijzen als specifieke therapie nodig is.