Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/vakantiegeld-en-kinderbijslag/berekening-vakantiegeld-2024/

Pagina afdrukken

Berekening vakantiegeld 2024

Berekeningsbasis

Uw vakantiegeld wordt berekend op basis van de elektronische gegevens die ons vakantiefonds ontvangt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Ons vakantiefonds ontvangt naast uw lonen/prestaties die door de werkgever werden aangegeven, ook de vereiste attesten van de verzekeringsinstellingen binnen de sociale zekerheid om uw inactiviteitsdagen (zoals bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeval) te kunnen gelijkstellen.

Berekeningswijze

Uw brutovakantiegeld 2024 wordt samengesteld uit:

  • 15,38% van uw brutobezoldiging (aan 108%) van 2023;
  • 15,38% van uw fictief loon voor uw gelijkgestelde inactiviteitsdagen van 2023.

Uw brutobezoldiging is het totaal van de lonen van 2023 die onderworpen werden aan RSZ-bijdragen. U kunt deze lonen terugvinden op:

  • uw maandelijkse loonafrekeningen 2023 (onder de rubriek ‘BASIS RSZ’ , bedrag dient wel verminderd te worden met de niet-recurrente premie);
  • of uw individuele rekening 2023 (onder de rubriek ‘Jaartotaal – Loon RSZ’) die u in maart of april 2024 zal ontvangen.

De berekening van uw vakantiegeld voor uw inactiviteitsdagen is door de complexe regelgeving onmogelijk te simuleren.

U kunt echter zelf met onderstaande module reeds uw vakantiegeld 2024 berekenen op basis van uw brutobezoldiging.

Vul in de eerste tabel het totaalbedrag van uw brutobezoldiging 2023 in en druk vervolgens op de knop “Bereken” om de uitkomst te bekomen.

Bezoldiging dienstjaar 2023
(in EUR)
Brutobezoldiging (aan 100%) (A)

 

 

Vakantiegeld 2024
(in EUR)
Brutovakantiegeld (B)
= (A x 108%) x 15,38%
– RSZ-inhouding op dubbel vakantiegeld (C)
= B x 5,7787%
– Solidariteitsbijdrage (D)
= B x 1%
= Belastbaar vakantiegeld (E)
= B – C – D
– Bedrijfsvoorheffing (F)
= (E x 17,16%) of (E x 23,22%) *
= Nettovakantiegeld (G)
= E – F

 

* Het percentage aan bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van de grootte van het belastbaar vakantiegeld:

a) 17,16 % voor belastbare vakantiegelden tot € 1.650
b) 23,22 % voor belastbare vakantiegelden boven € 1.650

Het bijkomende vakantiegeld voor uw eventuele gelijkgestelde inactiviteitsdagen resulteert in een hoger belastbaar vakantiegeld, en mogelijk in een hoger percentage aan bedrijfsvoorheffing.

Deze berekening is louter informatief en verbindt op geen enkele wijze ons vakantiefonds.

Fiscale fiche (281.10) en individuele rekening

Op de fiche 281.10 vind je jouw inkomsten terug uit een bepaald inkomstenjaar. Het gaat over alle vakantiegelden die in het inkomstenjaar werden uitbetaald.

De vakantiegelden die je vorig jaar ontvangen hebt, moet je dit jaar aangeven in je belastingaangifte. Hiervoor ontvang je dit jaar een belastingfiche. De vakantiegelden die je dit jaar ontvangt, moeten volgend jaar worden aangegeven. Je zal hiervoor volgend jaar een fiscaal attest ontvangen.

De fiche vermeldt het belastbaar vakantiegeld dat werd uitbetaald in het inkomstenjaar en de voorheffing die bij de betaling reeds werd ingehouden.

De belastingfiche kan je online raadplegen vanaf midden april van het aangiftejaar (het jaar nadat het vakantiegeld werd uitbetaald):

  • Via Tax-on-web/My Minfin
  • Via ‘Mijn vakantierekening’ op de website van de sociale zekerheid

TIP: Je zal je moeten identificeren met een eID, burgertoken of de itsMe- app.

De individuele rekening kan je raadplegen in ‘Documenten-app’ van MyCepa (my.cepa.be).