Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/personeelsbeheer/faq

Personeelsbeheer

Havenarbeiders versus vaklui: wat is het verschil?

Vaklui zijn werknemers die behandelingstuigen en materieel gericht op havenarbeid maken, onderhouden en herstellen. Het zijn geen erkende havenarbeiders maar...

Wat als een ongeval betwist wordt als arbeidsongeval?

Indien de arbeidsongevallenverzekering over onvoldoende inlichtingen beschikt om stelling te nemen, kan een ongeval met een werknemer door de verzekeraar in onderzoek genomen...

Wat als een ongeval met een werknemer afgewezen wordt als arbeidsongeval?

Indien de arbeidsongevallenverzekering een ongeval met een werknemer niet aanvaardt als een arbeidsongeval, dan wordt de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door de verzekering.

Wat moeten werknemers doen als ze betaald educatief verlof (BEV) willen aanvragen?

Werknemers bezorgen Cepa bij de start van de cursus...

Wat gebeurt er met de hospitalisatieverzekering als iemand op pensioen gaat?

Werknemers die op pensioen gaan, kunnen aangesloten blijven op voorwaarde dat er geen onderbreking was in de aansluiting. Ook aangesloten gezinsleden kunnen dan...

Wat gebeurt er met de hospitalisatieverzekering bij overlijden?

Indien de hoofdaangeslotene komt te overlijden, kunnen aangesloten gezinsleden de verzekering verderzetten onder dezelfde voorwaarden.

Wat als de persoonlijke gegevens van een werknemer wijzigen?

Elke verandering van persoonlijke gegevens van een werknemer moet de werknemer persoonlijk en schriftelijk doorgeven aan Cepa. Alleen als de werknemer in vast dienstverband werkt, mag jij als werkgever dit ook doen...

Wie betaalt de hospitalisatieverzekering van havenarbeiders?

Werkgevers betalen de premies voor havenarbeiders. Als havenarbeiders bijkomend hun eigen gezinsleden willen aansluiten, kan dat, mits ze zelf volgende premies betalen...

Wat moeten werknemers doen als ze iemand uit hun gezin ook willen laten opnemen in de hospitalisatieverzekering?

Als werknemers iemand uit hun gezin willen aansluiten, moeten ze als hoofdverzekerde persoonlijk naar de loketten van Cepa komen met hun trouwboek of attest van...