Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veilige-havenarbeid/informatiebronnen/

Pagina afdrukken

Informatiebronnen

Cepa heeft, over de jaren heen, verschillende systemen opgezet om complexe veiligheidsinformatie toegankelijk te maken voor de havengemeenschap.

Veiligheidsinformatie voor verschillende beroepscategorieën

De werkpostfiches geven een snel overzicht van alle risico’s van bepaalde beroepscategorieën. Elke beroepscategorie heeft een eigen werkpostfiche die wijst op de specifieke risico’s.

Wat bevat een werkpostfiche allemaal?

  • Relevante veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
  • Noodzakelijke preventiemaatregelen en beschermingsmiddelen.
  • Noodzakelijke veiligheidsopleiding.
  • Vereiste medische controle.

Belangrijk om te weten is dat werkgevers  ook een blanco invulbaar document kunnen gebruiken om een nieuwe werkpostfiche te maken voor een specifieke arbeidspost (klik hier om dit document te downloaden). Deze kan alleen maar gelden als een aanvulling op de standaard werkpostfiches.

Waarom stelt Cepa werkpostfiches op?

Veiligheidsinformatie voor verschillende taken

Een ander belangrijk instrument zijn de veiligheidsinstructiekaarten (de VIK’s). De VIK’s lijsten specifieke veiligheidsprocedures op die men moet volgen bij specifieke handelingen. Voor elke specifieke taak binnen de context van havenarbeid bestaat een VIK die ervoor zorgt dat de arbeider deze taak op een veilige manier kan uitvoeren.

In de VIK’s wordt er gefocust op acht specifieke doelgroepen: containerterminals, stukgoed, kuiperij, magazijnen, technische diensten, seveso, roro en bulk.

Toegankelijke informatiebronnen

U ziet: op onze website kan u alle veiligheidsinformatie terugvinden. Cepa beseft echter dat niet alle VIK’s makkelijk en direct te gebruiken zijn. Ze bevatten soms heel gedetailleerde en complexe informatie. Daarom heeft Cepa een aantal instrumenten ontwikkeld om deze veiligheidsinformatie meer toegankelijk te maken op de werkplaats:

  • De APL’s: voor complexere VIK’s heeft Cepa de aandachtspuntenlijsten (APL’s) ontwikkeld. Deze APL’s zijn een vereenvoudigde weergave van de meer complexe VIK’s. Ze verduidelijken de belangrijkste veiligheidsinstructies voor bepaalde taken.
  • Checklists: de checklists sommen een aantal algemene checks op die de hiërachische lijn van de havenarbeid ter plekke moet uitvoeren om te zorgen voor hun eigen veiligheid en die van hun ploeg.

Tot slot verspreidt Cepa ook meer specifieke en up-to-date veiligheidsinformatie via

  • Veiligheidsberichten: Regelmatig stuurt Cepa algemene veiligheidsberichten uit die vooral werkgevers op de hoogte willen brengen van maatregelen over arbeidsomstandigheden, nieuwe wetgeving enzovoort.
  • Veiligheidsfilms: Zo heeft Cepa een filmpje over uitwijstekens gemaakt om een veilige manier van werken tussen kraanman en uitwijzer eenvoudig visueel voor te stellen.
  • De S-mail: Alle havenarbeiders krijgen de S-mail met hun maandelijkse loonafrekening. Deze bevat actuele en urgente veiligheidsinformatie.
  • Affiches en brochures over specifieke thema’s.