Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veilige-havenarbeid/verantwoordelijkheden/

Pagina afdrukken

Verantwoordelijkheden

Volgens de Welzijnswet van 1996 bent u, werkgever, verantwoordelijk voor de structurele en planmatige aanpak van preventie. Verder is de hiërarchische lijn binnen de havenarbeid (onder andere, foremannen en ceelbazen) wel verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze aanpak. Ze analyseren elke werksituatie en werken op de werkvloer ook maatregelen uit die risico’s voorkomen, schade beperken of voorkomen.

Alle havenarbeiders moeten ook op hun beurt de opgelegde verplichtingen nakomen. Zo moet elke havenarbeider alle veiligheidsinstructies zo goed mogelijk opvolgen. Concreet houdt dit in: het naleven van de veiligheidsinstructies van de werkgever en hiërarchische lijn, het dragen van de werkuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen, enz.