Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veilige-havenarbeid/meldpunt-criminaliteit-en-verdachte-handelingen/

Pagina afdrukken

Meldpunt ‘Onze haven drugsvrij’

De Antwerpse haven is een belangrijke motor van onze welvaart. Voor goederen vanuit de hele wereld is onze haven de toegangspoort tot Vlaanderen en de rest van Europa. Maar liefst 150.000 medewerkers danken hun job aan de haven. Daar zijn we fier op!

Jammer genoeg misbruiken ook criminele organisaties onze haven voor hun drugstrafiek. Dat kunnen we niet toelaten! Wíj, de medewerkers van de haven, bepalen wat er in en uit onze haven gaat. En drugs hoort daar niet bij. Daarom zet de hele Antwerpse havengemeenschap zich samen in om drugscriminaliteit geen kans te geven.

Hoe kan jíj helpen om de haven drugsvrij te houden? Door verdachte situaties te melden! Dat kan anoniem via het anoniem meldpunt op www.onzehavendrugsvrij.be. Jouw melding kan de politie helpen in haar onderzoek, waardoor ze krachtdadiger en gerichter kan handelen.
Meld verdachte situaties anoniem op www.onzehavendrugsvrij.be

Informatievideo’s meldpunt

Meer informatie over het anoniem meldpunt vind je ook in de informatievideo’s die werden opgesteld in samenwerking met de Federale Politie Antwerpen, afdeling Drugs. Je kan alle video’s ook bekijken op het YouTubekanaal van Cepa.