Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/organisatie-havenarbeid/bevriezen-werkboek/

Pagina afdrukken

Bevriezen werkboek

Je laat je werkboek bevriezen

Als havenarbeider kan je van de Administratieve Commissie tijdens je loopbaan een toelating tot tijdelijke afwezigheid uit het havenbedrijf krijgen. Die afwezigheid gebruik je om elders te werken of om een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Dit noemen we ‘je werkboek laten bevriezen’. Alle havenarbeiders hebben hier eenmaal in hun loopbaan recht op. Deze afwezigheid kan maximaal één jaar duren.

De aanvraag moet op voorhand aan de Administratieve Commissie gebeuren. Een goedkeuring schorst je erkenning als havenarbeider.

Wil je je activiteit van havenarbeider opnieuw opnemen, dan moet je de aanvraag binnen het jaar aan de Administratieve Commissie richten. Je moet officiële bewijsstukken van je tussentijdse activiteiten voorleggen en die stukken moeten de hele periode van afwezigheid dekken. Van havenarbeiders die niet binnen het jaar terugkeren, eindigt de erkenning.