Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/veiligheid/veiligheid-tot-uw-dienst/onze-missie/

Pagina afdrukken

Onze missie

Met ‘veiligheid as a service’ wil Cepa alle havenbedrijven bijstaan in hun preventiebeleid. Dat beleid is gericht op het voorkomen van incidenten bij havenarbeiders, die lichamelijke, materiële en economische schade kunnen veroorzaken. Maar een preventiebeleid moet verder gaan dan een strikte focus op risicobeheersing en de wetten (*) hieromtrent. Voor ons gaat een preventiebeleid ook over het optimaliseren van het welzijn van alle betrokkenen in de havengemeenschap. Daarom schenkt Cepa ook aandacht aan:

  • de lange termijn gezondheid van havenarbeiders, bvb. richtlijnen rond ergonomie en metingen van de arbeidsomstandigheden.
  • de mentale en sociale gezondheid van havenarbeiders, bvb. door rekening te houden met de psychosociale aspecten van het werk.

Om dit alles te realiseren, zet Cepa met haar afdeling Preventie en Bescherming volop in op het aanleveren van accurate, up-to-date en gebruiksvriendelijke informatie over veiligheid. Dit kan meer concreet gaan over een op maat gemaakte audit en dito advies voor een havenbedrijf, maar het kan net zo goed gaan over toegang verlenen tot een breed toepasbaar veiligheidsinformatiesysteem, zoals de veiligheidsinstructiekaarten (VIK).

We willen hiermee alle havenbedrijven bijstaan. We delen de havenbedrijven wel verder op in acht doelgroepen. Hierdoor kan Cepa maximaal focussen op de specifieke situatie en problematiek van de bedrijven. De acht doelgroepen zijn: containerterminals, stukgoed, kuiperij, magazijnen, technische diensten, seveso, roro en bulk.

(*) “Zijnde de Wet op het Welzijn, en Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (Arab) en de Codex over het Welzijn op het Werk”