Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/veiligheid/veiligheid-tot-uw-dienst/onze-servicegarantie/

Pagina afdrukken

Onze servicegarantie

Eén toegankelijke veiligheidsdienst

Cepa richtte één veiligheidsdienst in die de gemeenschappelijke interne preventiedienst is voor alle Antwerpse havenbedrijven die havenarbeiders tewerkstellen.  Zowel de havenwerkgevers als de havenarbeiders kunnen bij onze Afdeling Preventie en Bescherming terecht voor adviezen over veiligheidsproblemen.

Onze Afdeling Preventie en Bescherming is 24u op 24 bereikbaar, via volgende coördinaten:

Zomerweg 3 bus 1
2030 Antwerpen
T: 03/ 540 85 60 (tijdens de kantooruren: 08.00u – 17.00u)
T: 03/ 541 00 23 (buiten de kantooruren, dit is het centraal noodnummer van de hulpverlening)
F: 03/ 540 86 79
E: infoveiligheid@cepa.be

Gemotiveerde veiligheidsexperts

Cepa beschikt over eigen gemotiveerde, hoogopgeleide en ervaren veiligheidsexperts. Op de werkvloer onderscheiden we verschillende types, zoals preventieadviseurs (-ingenieurs of -bestendig afgevaardigden) of veiligheidscoaches.

  • De preventieadviseurs-ingenieurs zijn houder van het getuigschrift ‘veiligheidskunde niveau 1 en 2’. (1)
  • De preventieadviseurs-bestendig afgevaardigden zijn ervaren ex-havenarbeiders die een aanvullende vorming ‘veiligheidskunde niveau 2’ hebben gevolgd.
  • De veiligheidscoaches helpen de hiërarchische lijn van de bedrijven bij de praktische uitvoering en realisatie van het veiligheidsbeleid met de nadruk op het veiligheidsgedrag van alle betrokken partijen. Zij ondersteunen de hiërarchische lijn ook bij de voorbereiding en het geven van een Take 5 (startwerkvergadering).

Elke veiligheidsexpert schoolt zich continu bij via studiedagen en gespecialiseerde opleidingen. Bovendien hebben de veiligheidsexperts van Cepa een bepaalde specialisatie die gerelateerd is aan de acht specifieke veiligheidsdomeinen of -doelgroepen: containerterminals, stukgoed, kuiperij, magazijnen, technische diensten, seveso, roro en bulk.

Excellente interne en externe partners

Tussen de verschillende diensten van Cepa bestaat intern een nauwe samenwerking om tot een optimale dienstverlening voor werkgevers en hun havenarbeiders te komen. Zo werkt veiligheid samen met uitrusting (in de keuze en aankoop van werkuitrusting), opleiding (sessies en opleidingen over veiligheid) en hulpverlening (uitwisselen van cijfers over ongevallen voor het jaarrapport).

In het Gemeenschappelijk Comité vindt paritair overleg plaats tussen de werkgevers en de vertegenwoordigers van de drie vakbonden. Deze partijen bespreken de veiligheidsproblemen en leggen de veiligheidsvoorwaarden en de instructies vast die de hiërarchische lijn en de havenarbeiders moeten naleven.

Maar Cepa kijkt ook verder. Onze veiligheidsexperts zoeken continu naar nieuwe kennis, ervaringen en inspiratie bij partners die evenzeer professioneel met veiligheid bezig zijn.

  • Lid van Prebes (Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming) en Braboclub.
  • Goede, frequente contacten met overheden (FOD Toezicht Welzijn op het Werk, politie…).
  • Samenwerking met Mediwet (EDPB).
  • Samenwerking met UA/Plantijn Hogeschool Master en Bacheloropleidingen veiligheidswetenschappen.
  • Lid van Commissie arbeidsveiligheid en gezondheid VBO.