Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/dwingend-familiaal-verlof/

Pagina afdrukken

Dwingend familiaal verlof

Bij bepaalde niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenissen, die een dringende en noodzakelijke tussenkomst vereisen van de werknemer kan hij aanspraak maken op een dag dwingend familiaal verlof. Deze dagen zijn normaal onbetaald, maar in de Antwerpse Haven zijn de eerste twee dagen die men hiervoor opneemt, wel betaald
Specifiek heeft hij hier recht op in geval van …

  • Een ongeval of ziekte van een afstammeling, van de echtgeno(o)t(e ) of van een andere persoon die bij het gezin behoort.
  • Een ongeval of ziekte van een alleenlevende vader, moeder of afstammeling.
  • Kinderen die moeten opgevangen worden.
  • Aanzienlijke materiële schade aan de woning, waaraan reparatie dringend noodzakelijk is.
  • Administratieve formaliteiten die in geen geval buiten de werkdagen en -uren kunnen vervuld worden.

Wie heeft er recht op hoeveel dagen?

Een werknemer heeft recht op maximum 10 dagen verlof om dwingende familiale redenen per vakantiejaar.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Hoe kunnen deze dagen dwingend familiaal verlof aangevraagd worden?

Een losse havenarbeider zal een aanvraag voor verlof om dwingende familiale redenen indienen via de Administratieve Commissie, welke al dan niet zijn goedkeuring zal geven.

Havenarbeiders in vast dienstverband, moeten afspreken met u, de werkgever. U geeft dit dan door aan Cepa.

Hoe gebeurt de betaling?

Voor de eerste twee dagen familiaal verlof van een vakantiejaar krijgt men een vergoeding gelijk aan de vergoeding voor klein verlet. De overige acht dagen zijn onbetaald.