Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/wettelijke-vakantie/

Pagina afdrukken

Wettelijke vakantie

Op hoeveel vakantiedagen hebben havenarbeiders recht?

Het aantal wettelijke vakantiedagen voor een bepaald vakantiejaar hangt af van de prestaties tijdens het jaar ervoor. Een werknemer die het voorgaande dienstjaar volledig, fulltime heeft gewerkt heeft recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Bijkomende vakantie kan worden opgebouwd door anciënniteit (dit zijn de zogenaamde anciënniteitsdagen).

Het bijzonder ‘Vakantiefonds van de Belgische Zeehavens vzw’ staat in voor de berekening van het aantal wettelijke vakantiedagen van de havenarbeiders aan de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Oostende en Brussel.

Meer informatie over de berekeningswijze van de wettelijke vakantiedagen kan u ook terugvinden op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Hoe kunnen havenarbeiders vakantie aanvragen?

Losse havenarbeiders kunnen vakantie aanvragen via het elektronisch loket ‘MyCepa’ of via de loketten van afdeling haven van Cepa. Vakantieaanvragen via ‘MyCepa’ dienen te gebeuren ten laatste een half uur vóór de start van de aanwervingszitting van de betrokken dag. Aanvragen via de loketten (mits het voorleggen van het werkboek) vóór de aanwervingszitting van de dag waarop men vakantie wil nemen.

Om vakantie aan te vragen als vaste havenarbeider, logistieke werknemer of vakman moet men overleggen met u, de werkgever. In onderling overleg wordt dan vakantie vastgelegd. De werknemer zelf of de werkgever geeft dit dan door aan Cepa.

Waar kunnen uw werknemers hun aantal resterende vakantiedagen opvolgen?

Via het elektronisch loket ‘MyCepa’ en de wekelijkse Cepa-mailing vernemen ze de stand van hun resterende vakantiedagen.

Hoe gebeurt de betaling?

Voor wettelijke vakantie ontvang de werknemer vakantiegeld. De vzw ‘Vakantiefonds van de Belgische Zeehavens’ betaalt het vakantiegeld uit tijdens de derde week van mei van het vakantiejaar.

Meer informatie over de berekeningswijze van het vakantiegeld kunt u ook terugvinden op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).