Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/ziekte/

Pagina afdrukken

Ziekte

Als een arts oordeelt dat de werknemer niet aan de slag kan wegens ziekte, kan deze thuisblijven zonder dat hij loon verliest.

Wat moet uw werknemer doen als hij ziek wordt?

Men moet de werkgever verwittigen.

Ten eerste moet hij u onmiddellijk, liefst telefonisch, verwittigen van zijn werkonbekwaamheid.

Let op: Losse havenarbeider moeten dit ook doen als men al ergens aangeworven of doorbesteld is…

Men moet Cepa verwittigen.

Daarnaast moet een werknemer ook aangifte doen bij Cepa zelf en dit binnen de twee werkdagen vanaf de werkonbekwaamheid. Deze aangifte moet men altijd schriftelijk doen en aan Cepa bezorgen.

Let op: Als men de termijn van twee werkdagen niet respecteert, kan het recht op ziektevergoedingen vervallen. Dezelfde verplichtingen gelden ook indien men hervalt of bij een verlenging van de werkonbekwaamheid.

Men moet zijn ziekenfonds verwittigen.

Tot slot moet men ook aangifte doen bij het eigen ziekenfonds.

Hoe gebeurt de betaling?

Afhankelijk van de ziekteperiode betaalt Cepa, in opdracht van de werkgevers, een gewaarborgd loon uit of betaalt het ziekenfonds een uitkering.