Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/arbeidsongeval/

Pagina afdrukken

Arbeidsongeval

De omschrijving van een arbeidsongeval lijkt simpel: een ongeval dat men oploopt door of tijdens het werk. Maar zo eenvoudig is het vaak niet. Uw verzekeraar zal het ongeval onderzoeken en het dan achteraf al dan niet kwalificeren als een arbeidsongeval.

Wat moeten werknemers doen in geval van een arbeidsongeval?

De werknemer moet u, zijn werkgever, zo snel mogelijk te verwittigen. U moet op basis hiervan ongevalsaangifte opmaken en deze bezorgen aan uw arbeidsongevallenverzekering en aan Cepa. Cepa maakt na ontvangst van deze ongevalsaangifte een loonstaat op met de loongegevens van de werknemer en bezorgt deze aan de uw arbeidsongevallenverzekeraar.

Let op: Losse havenarbeiders moeten hun werkgevers voor wie ze op dat moment werken, ook zelf verwittigen!

Hoe gebeurt de betaling?

Als de arbeidsongevallenverzekering oordeelt dat het inderdaad gaat over een arbeidsongeval, dan bezorgt ze nadien aan Cepa de nodige vergoedingsattesten. Cepa gaat dan over tot het betalen van het gewaarborgd loon. Bijkomend kan de verzekeraar ook zorgen voor een daguitkering.

Wat bij betwisting: is het een privé- of arbeidsongeval? Klik hier voor meer details…